Cerințele sistemelor unitare integrate de fațadă ETICS

Cerințe de calitate

  • Calitatea produsului sistem unitar și/sau a produselor componente

Atât produsul „sistem unitar integrat de fațadă ETICS”, cât și componentele sale luate fiecare în parte, trebuie să dovedească originile sale, prin intermediul documentelor însoțitoare asumate de către fabricantul sistemului integrat: etichetele CE, declarațiile de performanță, certificatele de constanță a performanțelor, fișele tehnice și/sau de securitate.

  • Calitatea proiectului

  • Calitatea execuției

  • Calitatea urmăririi comportării în timp

Cerințe de performanță

  • Performanțele produsului sistem unitar și/sau a produselor componente

Performanțele sistemului unitar integrat de fațadă ETICS, precum și ale elementelor sale componente, trebuie să corespundă cu cele solicitate prin proiectul și detaliile de execuție și/sau cu recomandările fabricantului, prevăzute în fișele tehnice ale fiecărui produs component al sistemului, precum și cu cerințele minim necesare.