Cerințe în execuție

  • Toate produsele vor fi depozitate fără a fi afectate de îngheț/dezgheț, apă, umiditate ridicată și/sau influența directă a radiațiilor solare;
  • Conformarea cu specificațiile tehnice ale fabricantului de manipulare și/sau de depozitare furnizate de fabricant.
  • Ritmicitatea aprovizionării numai cu materiale necesare fazei de execuție.
  • Montatori calificați, care au absolvit cursuri pentru montatori de sisteme ETICS, organizate de organismele de calificare recunoscute de către QETICS.
  • Pe toată durata execuţiei, uscării şi întăririi, trebuie ca temperatura atmosferică a suportului şi/sau a materialului, să nu scadă sub +5°C (la tencuieli minerale, temperatura va fi de minim +8°C);
  • Se vor lua măsuri de protecţie a faţadei cu plase de protecție peste schelă și nu se va lucra pe vânt puternic, sub acţiunea directă a razelor solare şi/sau la temperaturi peste +30°C;
  • Ploaia și/sau ceaţa pot influenţa negativ uscarea şi întărirea materialelor.
  • Echipament de protecție, scule, dispozitive și utilaje necesare etapei de montaj.
  • Fronturi de lucru care să permită activități de montaj în siguranță.
  • Montatori instruiți periodic pentru respectarea normelor de securitate și sănătate ocupațională SSO.

ATENȚIE!, AȘA ARATĂ UN "CONTROL DE CALITATE" PENTRU O LUCRARE PROST EXECUTATĂ