Calitatea sistemelor ETICS

  • Conceptul de calitate – respectarea în procesul de fabricare și în cel de punere în operă a standardelor aferente sistemului și/sau produselor componente.
  • Conceptul de constanță a performanțelor pentru sistem -  aceiași parametri în limitele admise de standarde și/sau de tehnologiile adoptate și recunoscute.
  • Fabricantul garantează cele două concepte, prin emiterea declarațiilor de performanță, însoțite de fișele tehnice și de siguranță.
  • Certificatele de constanță a performanțelor, emise de organisme recunoscute european, probează calitățile și performanțele obținute, prin verificări periodice pe fluxul de fabricație.
  • Certificarea europeană atestă o durabilitate de viață a sistemelor termoizolante de cel puțin 25 de ani, în condițiile respectării tehnologiei de aplicare recomandate de către producători.
  • Conceptul de calitate și constanța performanțelor pentru fiecare component al sistemului unitar integrat ETICS.