Obiective și acțiuni QETICS

 • Participarea activă la webinare, conferinţe şi informări referitoare la aplicarea noilor pricipii Green Deal şi a renovării energetice profunde a clădirilor.
 • Participarea activă la ȋmbunătăţirea conţinutului Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă – PNRR, atât prin acţiuni proprii, cât şi ȋn colaborare cu alte organizaţii focusate pe economisirea energiei, pentru reabilitarea termică a clădirilor si trecerea la nivelul nZEB.
 • Participarea activă ȋn cadrul unor grupuri de lucru la nivel european, prin intermediul Asociaţiei Europene Pentru Sisteme ETICS – EAE, având drept scop ȋmbunătăţirea şi realizarea unor reglementări europene:
  - ȋmbunătăţirea Regulamentului Nr.305/2011, cu completările şi modificările ulterioare;
  - realizarea standardului pentru sisteme termoizolante de faţadă ETICS, pr.EN 17237;
  - realizarea noilor EAD-uri (European Assessment Document) care vor ȋnlocui actualele ETAG-uri;
  - realizarea noului standard cu metode de ȋncercare la foc.
 • Participarea activă la C4E Forum - Central & Eastern European Energy Efficiency Forum organizat ȋn România ȋn perioada 21÷24 septembrie 2021, având scopul de a promova reabilitarea pe termen lung şi reglementări referitoare la performanele energetice minime ale clădirilor.
 • Promovarea calităţii sistemelor termoizolante de faţadă ETICS prin organizarea de Forumuri Naţionale ETICS cu participare internă şi externă.
 • Promovarea noului Ghid 2017 și a noului website QETICS.
 • Respectarea criteriilor minime de performanță pentru sistemele „ETICS”.
 • Promovarea protecției termice a clădirilor cu sisteme „ETICS”.
 • Promovarea dezvoltării și creșterii siguranței tehnologiilor de producție și montaj.
 • Promovarea unor programe de formare pentru specialiști și nonspecialiști.
 • Promovarea unui înalt standard calitativ adoptat de către firmele membre.
 • Dezvoltarea colaborării cu asociațiile profesionale, cu organismele de stat locale și/sau centrale implicate în activități de reabilitare termică, cu antreprenoriatul imobiliar, cu investitorii și/sau cu beneficiarii lucrărilor de aplicare a sistemelor integrate ETICS, prin noi modele parteneriale.
 • Organizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii actualelor reglementări.
 • Promovarea acțiunilor întreprinse și/sau a sistemelor integrate aparținând fiecărui membru al asociației.
 • Promovarea de acțiuni de pregătire a pieței, în cadrul cluster-ului Pro nZEB al cărui membru este, pentru trecerea la clădirile cu consum energetic aproape zero, denumite generic „clădiri nZEB”.
 • Dezvoltarea colaborării cu EAE (European Association for ETICS) pentru îmbunătățirea noilor reglementări europene în curs de elaborare și/sau de apariție.