Cerințe verificate de beneficiari

  • Lucrări terminate complet, conforme cu specificațiile din proiectul de execuție.
  • Aspect conform cu detaliile și prevederile din proiectul de execuție.
  • Existența „Cărții construcției”.
  • Existența proiectului complet și a tuturor detaliilor de execuție.
  • Existența tuturor documentelor care să ateste calitatea și/sau performanțele tuturor elementelor de sistem și/sau performanțele sistemului integrat.
  • Existența proceselor verbale de lucrări ascunse.
  • Proiectarea a utilizat sistemele integrate asumate de fabricant.
  • Aplicarea este conformă cu proiectul de execuție și/sau cu ghidul de aplicare al sistemului, elaborat de către fabricant.