Cerințe în proiectare

 • Proiectare conformă cu reglementările naționale și europene.
 • Participare la cursuri de perfecționare pentru sistemele integrate ETICS.
 • Alcătuirea sistemelor – conform cerințelor de calitate și de performanță stabilite în caietele de sarcini, prin prevederea numai de sisteme integrate unitare termoizolante ETICS agrementate și/sau certificate:
  • Tratarea suportului adaptată situației existente pe viitorul șantier.
  • Alegerea materialelor termoizolante conform ETAG 004 – grosimea minimă constructivă recomandată este de 15 cm.
  • Alegerea elementelor de fixare conform ETAG 014.
  • Alegerea tipului de plasă și modul de armare.
  • Stratul final: tencuieli, ornamente de fațadă, placaje, vopsitorii, etc.
  • Întocmirea detaliilor de execuție respectând succesiunea straturilor din detaliile exemplificative.